Kiểm tra nhân vật tham gia BHTA

Hiện tại những Tinh anh tham gia giải BHTA đã có thể vào máy chủ Đấu Trường để nhận hỗ trợ 1 lần và kiểm tra nhân vật đã đủ trang bị hay chưa, thời gian mở máy chủ Đấu Trường từ 08h30 đến 15h30 ngày 08-09-10/05. Mọi chi tiết...

Đua TOP máy chủ Triết Giang

     Thời gian diễn ra sự kiện - Thời gian bắt đầu: 12h00 ngày 17/03/2018 - Thời gian kết thúc: 12h00 ngày 24/03/2018 - Thời gian xử lý khiếu nại: từ 12h00 ngày 24/03/2018 đến 12h00 ngày 25/03/2018 - Thời gian trao giải:...

Bạn thích chơi Hệ Môn Phái nào ?

TOP Nhân vật Cấp độ
nhân vật môn phái tài phú
X